Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Acceptarea Termenilor și condițiilor

Citiți cu atenție acești termeni de utilizare, înainte de a utiliza serviciile furnizate de VidPaw prin intermediul acestui site web sau al software-ului (colectiv "site-ul", "site-ul și serviciile"). Acest acord guvernează relația dvs. cu VidPaw și utilizarea serviciilor furnizate prin site și software. VidPaw solicită prin prezenta să acceptați acești termeni de servicii. Puteți utiliza serviciile furnizate de VidPaw numai cu condiția să acceptați toți termenii și condițiile incluse în acest document. Utilizarea serviciilor furnizate de VidPaw indică faptul că acceptați acești termeni și condiții. Dacă nu acceptați acești termeni și condiții, nu utilizați site-ul sau serviciile.


Trebuie să aveți cel puțin optsprezece (18) ani pentru a utiliza site-ul Web, cu excepția cazului în care vârsta majoratului din jurisdicția dvs. este mai mare de 18 ani, caz în care trebuie să aveți cel puțin vârsta majoratului în competență. Utilizarea site-ului web nu este permisă dacă este interzisă de lege.


Verificați în mod regulat acești Termeni și condiții pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu toate condițiile care guvernează utilizarea site-ului web și a serviciilor. Termenii și condițiile specifice se pot aplica conținutului generat de utilizatori. Astfel de termeni specifici pot fi în plus față de acești Termeni și condiții sau, în cazul în care nu sunt în concordanță cu acești Termeni și condiții, acești termeni specifici înlocuiesc acești Termeni și condiții numai în măsura în care conținutul sau intenția unor astfel de termeni este incompatibilă cu acești Termeni și condiții.


VidPaw își rezervă dreptul de a face modificări sau actualizări cu privire la conținutul sau formatul acestora în orice moment, fără notificare. VidPaw își rezervă, de asemenea, dreptul de a vă denatura sau restrânge accesul la Site și Servicii sau la orice parte a acestuia, din orice motiv, la propria sa discreție.Link-uri

Site-ul Web poate conține linkuri către site-uri terțe care nu sunt deținute sau controlate de VidPaw. VidPaw nu este afiliat la aceste site-uri web, nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor web ale unor terțe părți. În plus, VidPaw nu va putea și nu poate cenzura sau edita conținutul oricărui site terță parte.


Prin utilizarea site-ului, vă eliberați în mod expres VidPaw de orice responsabilitate care decurge din utilizarea de către dvs. a oricărui site terță parte. În consecință, vă încurajăm să fiți conștienți când ați părăsit site-ul și să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate a fiecărui site web pe care îl vizitați. VidPaw nu găzduiește niciunul dintre videoclipurile încorporate aici.Servicii

Recunoașteți că site-ul Web este un motor de căutare și un instrument de căutare generală. Mai exact, dar fără limitare, site-ul permite utilizatorilor să caute muzică și videoclipuri pe mai multe site-uri web, precum și să descarce fișiere audio și videoclipuri. VidPaw este totuși furnizorul de servicii, dar nu este responsabil pentru descărcări. Site-ul și serviciile sunt supuse legilor. Nu încurajăm, nu acceptăm, nu acceptăm sau ne permitem să folosim site-ul care ar putea încălca orice lege.Obligațiile utilizatorilor

Sunteți de acord să utilizați site-ul web și serviciile numai în scopurile permise de acești Termeni și condiții, precum și de orice lege, reglementare sau practici sau recomandări general acceptate în jurisdicțiile relevante. VidPaw nu este răspunzător pentru nicio încălcare a legilor, regulilor sau regulamentelor aplicabile de către dvs. sau de către o terță parte la cererea dumneavoastră. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că utilizarea de către dvs. a aplicației, site-ului web și a serviciilor VidPaw nu contravine legilor, regulilor sau reglementărilor aplicabile. În mod specific, sunteți de acord și garantați că, în utilizarea Website-ului și a Serviciilor, acțiunile dvs. nu contravin legilor, regulilor sau regulamentelor (1) țării, statului sau localității în care locuiți sau (2) sau localitatea în care este situat sau funcționează VidPaw. Aceasta include respectarea restricțiilor de export și de import aplicabile, precum și a altor restricții.Conținutul utilizatorilor

Deținătorii de conturi de utilizator pot încărca, stoca sau transfera fișiere, videoclipuri, imagini, date, informații și alte materiale prin intermediul site-ului web și al serviciilor ("Conținut de utilizator"). VidPaw nu deține niciun Conținut de utilizator și nu monitorizează, editează sau dezvăluie nicio informație referitoare la dvs. sau contul dvs. de utilizator fără permisiunea dvs. prealabilă, cu excepția cazului în care respectați acești Termeni și condiții sau Politica de confidențialitate. De asemenea, VidPaw nu revizuiește, inspectă, editează sau monitorizează orice conținut al utilizatorului postat, stocat sau accesat de dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului sau al serviciilor. Cu toate acestea, VidPaw își rezervă dreptul, exclusiv la discreția sa, de a refuza, elimina sau dezactiva accesul la conținutul pe care VidPaw îl poate învăța să fie ilegal sau să încalce termenii acestor Termeni și condiții, deși nu are nicio obligație de a face acest lucru. Acțiunea sau inacțiunea VidPaw de a reglementa conținutul sau conduita sau de a impune orice încălcare a acestor Termeni și condiții de către orice utilizator (sau orice altă terță parte) nu renunță la dreptul lui VidPaw de a pune în aplicare sau de a nu pune în aplicare reglementări sau măsuri de executare sau un conținut similar, un comportament sau o potențială încălcare a Termenilor și condițiilor.


VidPaw nu controlează, nu este responsabil pentru și nu face declarații sau garanții cu privire la orice conținut al utilizatorului. Sunteți singurul responsabil pentru accesul, utilizarea și / sau dependența de orice conținut de utilizator. Trebuie să efectuați orice investigație necesară, adecvată, prudentă sau judicioasă, anchetă, cercetare și due diligence cu privire la orice conținut de utilizator. Este responsabilitatea dvs. să investigați acordarea licențelor pentru orice conținut de utilizator înainte de a utiliza în orice mod un astfel de conținut de utilizator și să vă asigurați că utilizarea de către dvs. a unui astfel de conținut de utilizator respectă toate legile aplicabile, cerințele de licențiere și nu încalcă drepturile de proprietate ale terților. Sunteți, de asemenea, responsabili pentru orice conținut pe care îl postați sau îl transmiteți, precum și pentru tot conținutul postat sau transmis prin sau prin utilizarea Contului dvs. de utilizator.


Conținutul interzis de pe site și servicii include, dar nu se limitează la: (1) conținut ilegal; (2) conținut referitor la crearea, publicitatea, distribuirea sau primirea de bunuri sau servicii ilegale; (3) conținut jignitor (inclusiv, fără limitare, conținut defăimător, amenințător sau pornografic); (4) conținut care dezvăluie informații personale, confidențiale sau de proprietate ale altei persoane; (5) conținut fraudulos; (6) conținut rău intenționat, precum malware sau spyware; și (7) conținut care oferă, promovează, promovează sau oferă legături către produse sau servicii nesolicitate.Proprietate intelectuală

Dreptul de autor, marcă comercială și toate celelalte drepturi de proprietate asupra site-ului, VidPaw, serviciilor și conținutului (inclusiv, dar fără a se limita la software, servicii, audio, video, text și fotografii, dar excluzând conținutul de utilizator) . Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document sau este autorizată în scris de VidPaw, toate drepturile asupra site-ului, serviciilor și conținutului, care nu sunt acordate în mod expres aici, sunt rezervate. Sunteți de acord să nu copiați, să republicați, să creați, să faceți disponibile pentru descărcare, să transmiteți, să modificați, să închiriați, să închiriați, să împrumutați, să vindeți, să alocați, să distribuiți, să licențiați, , sau Servicii, altul decât în ​​legătură cu Serviciile oferite de VidPaw prin intermediul site-urilor Web.


VidPaw declină prin prezenta orice drepturi asupra mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, logourilor, drepturilor de autor, brevetelor, denumirilor de domenii sau altor interese de proprietate intelectuală ale terților, toate interesele de proprietate intelectuală ale terților menționate aici, pe acest site sunt proprietățile proprietarilor lor. VidPaw declină orice interese de proprietate asupra drepturilor de proprietate intelectuală altele decât ale lor.Garanții și renunțări

Toate conținutul și / sau serviciile sunt furnizate "ca atare" și "ca fiind disponibile". VidPaw declină expres orice declarații sau garanții de orice fel, exprese sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanții de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop, de neîncălcare sau de funcționare a acestui site web, a serviciilor sau a conținutului. VidPaw nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la securitatea site-ului, a serviciilor sau a conținutului. recunoașteți că orice informație trimisă poate fi interceptată prin transmitere sau altfel. VidPaw nu garantează că site-ul, serviciile, conținutul sau serverele care fac acest site disponibil sau comunicările electronice trimise de VidPaw nu conțin viruși sau alte elemente nocive. cu excepția cazurilor convenite în scris de către VidPaw, contractorii, agenții, distribuitorii sau distribuitorii VidPaw sau orice altă terță parte nu au dreptul să modifice această garanție limitată și nici să facă garanții suplimentare.


Utilizarea site-ului sau a serviciilor sau descărcarea sau utilizarea altor produse prin intermediul site-ului se face la discreția dumneavoastră și la risc și cu acordul dvs. că veți fi singurul răspunzător pentru orice deteriorare a sistemului dvs. de calculator, pierderea datelor, sau alte daune care rezultă din astfel de activități. VidPaw nu își asumă nicio răspundere pentru nici un virus de calculator sau alt cod software similar care este descărcat pe computerul dvs. de pe site sau în legătură cu orice servicii sau produse oferite prin intermediul site-ului web. Nici un sfat sau informații, fie oral, fie scrise, obținute de dvs. de la VidPaw sau de pe site-ul web, vor crea orice garanție care nu este expresă în termenii serviciului.


Site-ul și serviciile pot conține referințe la produse și servicii specifice VidPaw care pot să nu fie disponibile într-o anumită țară. Orice astfel de referință nu implică sau garantează faptul că astfel de produse sau servicii vor fi disponibile în orice moment într-o anumită țară.


Înțelegeți și sunteți de acord că, prin utilizarea site-ului web și a serviciilor, este posibil să fiți expus la un conținut pe care îl puteți considera ofensator, indecent sau provocator și că, în acest sens, utilizați site-ul și serviciile pe propriul risc.


În nici un caz, VidPaw sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, consecvente, punitive, speciale sau incidentale (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderi de afaceri, contract, venit, date, informații sau întreruperi de afaceri); în conformitate cu orice teorie a răspunderii care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul sau serviciile sau conținutul, produsele, serviciile, declarațiile sau acțiunile oricărei părți terțe pe sau prin intermediul site-ului, precum și orice acces neautorizat sau modificat al transmiterii sau datelor dvs., orice informație trimisă sau primită sau necomunicată sau primită, orice nereușită de stocare a datelor, pierdere de date, pierderea sau deteriorarea fișierelor, pierderea sau deteriorarea conținutul, orice servicii disponibile prin intermediul site-ului care sunt întârziate sau întrerupte, chiar dacă VidPaw a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Orice acțiune introdusă împotriva VidPaw referitoare la sau în legătură cu site-ul Web și cu serviciile trebuie să fie inițiată și notificată în scris VidPaw în termen de un an de la data producerii cauzei.


Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor sau limitărilor implicite, astfel încât limitările de mai sus să nu vi se aplice.Garanțiile dvs.

Ați garantat acest lucru:

(i) toate informațiile furnizate de dvs. către VidPaw în legătură cu site-ul web, VidPaw și serviciile sunt adevărate, exacte, corecte și actualizate;
(ii) aveți puterea și autoritatea deplină pentru a intra în acești termeni de serviciu;
(iii) aveți vârsta legală pentru a forma un contract cu VidPaw;
(iv) veți căuta toate aprobările guvernamentale necesare pentru a îndeplini aceste condiții de serviciu;
(v) vă veți îndeplini toate obligațiile care le revin în conformitate cu acești termeni și condiții, în conformitate cu legile, regulile și reglementările aplicabile; și
(vi) editorial, text, grafic, audiovizual și alte conținuturi care sunt disponibile pentru utilizatorii acestui site și care nu sunt furnizate de VidPaw nu (1) încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți, (2) constituie defăimare, calomnie sau (3) să ducă la orice fraudă a consumatorului, răspunderea pentru produs, încălcarea contractului la care sunteți parte sau să vă răniți vreun terț, (4) să promovați violența sau să purtați discursuri de ură, (5) să încălcați orice lege, statut , ordonanță sau regulamente sau (6) să conțină conținut pentru adulți sau să promoveze activități ilegale.


Orice și toate articolele trimise, primite, descărcate sau achiziționate de pe site și servicii pot fi supuse controalelor de export ale Statelor Unite. Astfel, niciun produs nu poate fi exportat sau reexportat

(i) în (sau la un cetățean sau rezident al) Cubei, Irakului, Libiei, Coreei de Nord, Iranului, Siriei sau oricărei alte țări în care S.U.A. a embargoat bunuri; sau
(ii) pentru oricine din lista Departamentului de Trezorerie din S.U.A. cu privire la cetățenii special desemnați sau în tabelul comenzilor de refuz al Departamentului comerțului din S.U.A. Prin descărcarea sau utilizarea site-ului web și a serviciilor, vă reprezentați și garantați că nu vă aflați în, sub controlul sau de către un cetățean sau rezident al unei astfel de țări sau pe o astfel de listă.Politica de confidentialitate

Păstrăm o politică separată de confidențialitate și consimțământul dvs. față de acești Termeni înseamnă, de asemenea, acordul dvs. cu privire la Politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Politica de confidențialitate prin publicarea unor astfel de modificări pe site. Nu vi se poate face nicio altă notificare cu privire la eventualele modificări. Continuarea utilizării site-ului în urma acestor modificări va constitui acceptarea de către dvs. a unor astfel de modificări, indiferent dacă le-ați citit de fapt.Copyright Claims

Menținem o notificare separată privind drepturile de autor și acordul dvs. cu privire la acești Termeni înseamnă, de asemenea, acordul dvs. cu privire la Avizul privind drepturile de autor. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Comunicarea privind drepturile de autor prin publicarea unor astfel de modificări pe site. Nu vi se poate face nicio altă notificare cu privire la eventualele modificări. Continuarea utilizării site-ului în urma acestor modificări va constitui acceptarea de către dvs. a unor astfel de modificări, indiferent dacă le-ați citit de fapt.Taxe

VidPaw este în prezent liber de folosit și va continua să fie deschis și gratuit pentru o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, dacă nu, recunoașteți că ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru toate sau toate serviciile noastre și pentru a ne modifica periodic onorariile, la discreția noastră. Dacă în orice moment vă vom termina drepturile de a utiliza site-ul din cauza încălcării acestor Termeni, nu veți avea dreptul la o rambursare a oricărei porțiuni a taxelor. În toate celelalte privințe, aceste taxe vor fi guvernate de reguli, termeni, condiții sau acorduri suplimentare afișate pe site și / sau impuse de orice agent de vânzări sau companie de procesare a plăților, după cum poate fi modificată din când în când.Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să-i acționați pe VidPaw, afiliații săi și ofițerii, directorii, angajații și agenții acestora din partea și împotriva oricăror revendicări, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri și cheltuieli (incluzând dar fără a se limita la taxe de avocat) care decurg din:
(i) utilizarea de către dvs. a site-ului web;
(ii) încălcarea acestor Termeni și condiții;
(iii) încălcarea termenilor care se aplică trimiterii dvs. de utilizator;
(iv) încălcarea oricărui drept terță parte, inclusiv, fără limitare, drepturi de autor, proprietate, publicitate sau drept de confidențialitate; sau
(v) orice afirmație potrivit căreia unul dintre mesajele dvs. de utilizator a cauzat daune unei terțe părți. Această obligație de apărare și de despăgubire va supraviețui acestor Termeni și condiții și utilizării de către dvs. a site-ului Web.Termeni generali

(1) Acești Termeni, modificați din când în când, constituie întregul acord între dvs. și noi și înlocuiesc toate acordurile anterioare încheiate între dvs. și noi și nu pot fi modificate fără consimțământul nostru scris.
(2) Eșecul nostru de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va fi interpretat ca o renunțare la orice prevedere sau drept.
(3) Dacă o parte a acestor Termeni este determinată ca nevalabilă sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, atunci dispoziția nevalabilă și inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă, aplicabilă, care se potrivește cel mai bine cu intenția dispoziției inițiale și cu restul acordului va continua să fie în vigoare.
(4) Nimic din prezentul document nu este destinat și nu va fi considerat ca conferind drepturi sau căi de atac oricărei terțe părți.
Acești termeni nu pot fi cesionați, transferabili sau sublicenționați de dvs. decât cu acordul nostru prealabil scris, dar pot fi transferați sau transferați de noi fără restricții.
(5) Sunteți de acord că vă putem furniza notificări prin e-mail, poștă obișnuită sau postări pe site-ul Web.
(6) Titlurile secțiunilor din acești Termeni sunt doar pentru ușurință și nu au niciun efect juridic sau contractual.
(7) Așa cum este utilizat în acești termeni, termenul "include" este ilustrativ și nu limitativ.
(8) Dacă acest acord este tradus și executat în altă limbă decât engleza și există un conflict între traducere și versiunea în limba engleză, versiunea în limba engleză va controla.

Plane Flight