Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Ang lahat ay nasa iisang Online Video Grabber

Nagda-download ng HD Video Online

Ang VidPaw ay isang sikat na nagda-download ng YouTube sa MP4 na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mas mapadali at libreng ma-download ng buo ang mga online HD video mula sa iba’t ibang uri ng mga site na may mataas na kalidad kagaya ng 480p, 720p, 1080p, 2K, 4K at 8K.

Nagda-download ng HD Video Online

Pag-convert ng YouTube sa MP3

Mas pinapadali ng VidPaw ang pagda-download sa mga Youtube HD video sa MP3 format. Ang libreng pag-convert ng Youtube sa MP3 na ito ay nagpapahintulot sa mga gumagamit na i-download at i-convert ang MP3 sa Youtube gamit ang link nito na may kalidad na 320kbps, 192kbps, 128kbps, atbp.

Pag-convert ng YouTube sa MP3

Ang Aplikasyong VidPaw

Ang aplikasyong VidPaw ay mahusay na nagda-download ng YouTube HD Video sa Android, at maaari ka din mag-download sa Android online ng mga HD video sa MP4 /MP3 mula sa iba’t ibang mga site na may mataas na kalidad. Ang lahat ng ito ay libre at madaling unawain.

Ang Aplikasyong VidPaw

Nagda-download ng mga Subtitle

Ang VidPaw ay naghahain ng pagda-download ng mga Subtitle para sa YouTube at ibang pang mga site kung saan hinahayaan ang mga gumagamit na libreng i-download ang mga subtitle /CC sa Ingles o ang iba pang lenggawahe bilang SRT file.

Nagda-download ng mga Subtitle

Nagii-stream ng mga video

Ang YouTube ang pinakasikat na site sa buong mundo na nagii-stream ng mga video, at gayon din naman ang VidPaw. Malaya mong mahahanap ang video na iyong gusto, tuloy tuloy din ang iyong panonood nang walang patalastas, at libre ang pag-download sa mga online video.

Nagii-stream ng mga video
Plane Flight