Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Godkjennelse av vilkår for bruk

Vennligst les disse tjenestevilkårene nøye før du bruker tjenester levert av VidPaw gjennom denne nettsiden eller programvaren (samlet, "Nettstedet", "Nettsted og tjenester"). Denne avtalen styrer forholdet ditt med VidPaw og bruk av tjenestene som tilbys gjennom nettstedet og programvaren. VidPaw ber deg herved om at du godtar disse tjenestevilkårene. Du kan bare bruke tjenestene som tilbys av VidPaw, forutsatt at du godtar alle vilkårene i dette. Bruk av tjenestene fra VidPaw indikerer at du godtar disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettstedet eller tjenestene.


Du må være minst 18 år for å bruke Nettstedet, med mindre aldersgruppen i din jurisdiksjon er over 18 år, i så fall må du være minst flertallet i din jurisdiksjon. Bruk av nettstedet er ikke tillatt der det er forbudt ved lov.


Vennligst sjekk disse vilkårene for bruk regelmessig for å sikre at du er klar over alle vilkår som styrer bruken av nettstedet og tjenestene. Spesifikke vilkår og betingelser kan gjelde for ikke-brukergenerert innhold. Slike spesifikke vilkår kan være i tillegg til disse vilkårene for bruk, eller hvis disse ikke er i samsvar med disse vilkårene, vil disse spesifikke vilkårene erstatte disse vilkårene for bruk i den utstrekning at innholdet eller hensikten med slike spesifikke vilkår er uforenlig med disse vilkårene for bruk.


VidPaw forbeholder seg retten til å foreta endringer eller oppdateringer med respekt for innholdet eller formatet til enhver tid uten varsel. VidPaw forbeholder seg også retten til å si opp eller begrense din tilgang til Nettstedet og Tjenestene eller enhver del derav av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn..lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av VidPaw. VidPaw er ikke tilknyttet disse nettstedene, har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisene til tredjeparts nettsteder. I tillegg vil VidPaw ikke og kan ikke censurere eller redigere innholdet på noe tredjeparts nettsted.


Ved å bruke Nettstedet, utsender du uttrykkelig VidPaw fra ethvert ansvar som følge av din bruk av tredjepartssider. Derfor oppfordrer vi deg til å være oppmerksom når du har forlatt nettstedet og å lese vilkårene og personvernreglene for hver annen nettside du besøker. VidPaw er ikke vert for noen av videoene som er innebygd her.tjenester

Du erkjenner at nettstedet er en generell søkemotor og verktøy. Spesielt, men uten begrensning, gjør nettstedet mulig for brukere å søke etter musikk og videoer på flere nettsteder, samt å laste ned lydfiler og videoer. VidPaw er likevel tjenesteleverandøren, men ikke ansvarlig for nedlastinger. Nettstedet og tjenestene er underlagt lover. Vi oppfordrer ikke, kondonerer, fremkaller eller tillater bruk av nettstedet som kan være i strid med loven.Brukernes plikter

Du samtykker i å bruke nettstedet og tjenestene bare for formål som er tillatt i disse vilkårene, samt gjeldende lov, regelverk eller allment akseptert praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene. VidPaw er ikke ansvarlig for brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter begått av din eller en tredjepart etter ditt ønske. Det er ditt ansvar å sikre at din bruk av VidPaw-applikasjonen, nettstedet og tjenestene ikke bryter med gjeldende lover, regler eller forskrifter. Spesielt er du enig og garanterer at ved bruk av nettstedet og tjenestene, er dine handlinger ikke i strid med lover, regler eller forskrifter for (1) landet, staten eller lokaliteten der du bor, eller (2) landet, staten, eller lokalitet der VidPaw er lokalisert eller opererer. Dette inkluderer å overholde gjeldende eksport- og importrestriksjoner, samt andre restriksjoner.Brukerinnhold

Bruker kontoinnehavere kan laste opp, lagre eller overføre filer, videoer, bilder, data, informasjon og annet materiale via nettstedet og tjenestene ("brukerinnhold"). VidPaw eier ikke noe brukerinnhold og overvåker ikke, redigerer eller avslører noen opplysninger om deg eller din brukerkonto uten din forhåndsgodkjenning, unntatt i samsvar med disse vilkårene for bruk eller personvern. VidPaw har heller ikke, som et spørsmål om praksis, gjennomgå, inspisere, redigere eller overvåke brukerinnhold som er oppført, lagret eller åpnet av deg eller noen annen bruker av nettstedet eller tjenestene. VidP forbeholder seg imidlertid retten, alene etter eget skjønn, å nekte, fjerne eller deaktivere tilgang til Brukerinnhold som VidPaw lærer, kan være ulovlig eller kan være i strid med vilkårene i disse vilkårene, selv om det ikke er forpliktende til å gjøre det. VidPaws handling eller mangel på å regulere innhold eller oppførsel eller for å håndheve eventuelle potensielle brudd på disse vilkårene for bruk av noen bruker (eller andre tredjeparter) frafaller ikke VidPaws rett til å gjennomføre eller ikke gjennomføre regulerings- eller håndhevelsesforanstaltninger med hensyn til eventuelle påfølgende eller lignende innhold, oppførsel eller potensielle bruksvilkår.


VidPaw kontrollerer ikke, er ikke ansvarlig for, og gir ingen garantier eller garantier med hensyn til brukerinnhold. Du er eneansvarlig for din tilgang til, bruk av og / eller avhengighet av brukerinnhold. Du må utføre enhver nødvendig, hensiktsmessig, forsiktig eller fornuftig undersøkelse, forespørsel, forskning og due diligence med hensyn til brukerinnhold. Det er ditt ansvar å undersøke lisensiering av brukerinnhold før du bruker slik brukerinnhold på noen måte, og for å sikre at bruken av slikt brukerinnhold overholder alle gjeldende lover, lisenskrav og ikke krenker tredjeparts eiendomsrettigheter. Du er også ansvarlig for innhold som du legger inn eller overfører, samt alt innhold som er lagt inn eller overført gjennom eller ved bruk av din brukerkonto.


Innhold som er forbudt fra nettstedet og tjenestene inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) ulovlig innhold; (2) innhold knyttet til opprettelse, annonsering, distribusjon eller mottak av ulovlige varer eller tjenester; (3) støtende innhold (inkludert, uten begrensning, ærekrenkende, truende eller pornografisk innhold); (4) innhold som beskriver en annen persons personlige, konfidensielle eller proprietære opplysninger (5) falskt innhold (6) ondsinnet innhold som skadelig programvare eller spionprogrammer; og (7) innhold som tilbyr, fremmer, annonserer eller gir koblinger til uønskede produkter eller tjenester.Åndsverk

Opphavsrett, varemerke og alle andre eiendomsrettigheter på nettstedet, VidPaw, Tjenester og Innhold (inkludert, men ikke begrenset til programvare, tjenester, lyd, video, tekst og fotografier, men unntatt brukerinnhold) hviler hos VidPaw og / eller dets lisensgivere . Med mindre annet er spesifikt angitt heri eller autorisert av VidPaw skriftlig, er alle rettigheter på Nettstedet, Tjenester og Innhold som ikke uttrykkelig er gitt her forbeholdt. Du samtykker i ikke å kopiere, publisere, ramme, gjøre tilgjengelig for nedlasting, overføre, modifisere, leie, leie, låne, selge, tildele, distribuere, lisens, underlicensiere, omvendt konstruere eller opprette avledede verk basert på Innhold, Nettsted, VidPaw , eller Tjenester, annet enn i forbindelse med Tjenestene som tilbys av VidPaw gjennom nettsidene.


VidPaw fraskriver seg herved alle rettigheter til varemerker, servicemerker, handelsnavn, logoer, opphavsrett, patenter, domenenavn eller andre tredjeparts immaterielle eiendomsinteresser, alle immaterielle interesser til tredjepart referert heri, inkludert uten begrensning Tredjeparts materiale eller på annen måte gitt På denne nettsiden er egenskapene til deres respektive eiere. VidPaw frasier seg eventuelle proprietære interesser i immaterielle rettigheter annet enn sine egne.Garantier og ansvarsfraskrivelser

Alt innhold og / eller tjenester leveres "som det er" og "som tilgjengelig". VidPaw fraskriver seg uttrykkelig enhver form for uttrykk eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-brudd, eller om driften av dette nettstedet, tjenestene eller innholdet. VidPaw garanterer ikke eller gir noen beskjed om sikkerheten til nettstedet, tjenestene eller innholdet. Du erkjenner at eventuell informasjon som sendes, kan bli oppfanget i overføring eller på annen måte. VidPaw garanterer ikke at nettstedet, tjenestene, innholdet eller serverne som gjør dette nettstedet tilgjengelig eller elektronisk kommunikasjon sendt av VidPaw, er fri for virus eller andre skadelige elementer. med unntak av VidPaw skriftlig, skal entreprenører, agenter, forhandlere eller distributører av VidPaw eller enhver annen tredjepart ikke ha rett til å modifisere denne begrensede garantien, eller gi ytterligere garantier.


Bruken av nettstedet eller tjenester eller nedlasting eller annen bruk av produkter via nettstedet er gjort etter eget skjønn og risiko, og med din avtale om at du alene vil være ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet, tap av data, eller annen skade som skyldes slike aktiviteter. VidPaw påtar seg intet ansvar for datavirus eller annen lignende programvarekode som lastes ned til datamaskinen din fra nettsiden eller i forbindelse med tjenester eller produkter som tilbys gjennom nettstedet. Ingen råd eller informasjon om muntlig eller skriftlig, oppnådd av deg fra VidPaw eller fra nettstedet skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt i vilkårene for bruk.


Nettstedet og tjenestene kan inneholde referanser til bestemte VidPaw-produkter og tjenester som kanskje ikke er tilgjengelige i et bestemt land. En slik henvisning betyr ikke at noen slike produkter eller tjenester skal være tilgjengelige når som helst i et bestemt land.


Du forstår og er enig i at du ved å bruke nettstedet og tjenestene kan bli utsatt for innhold som du kan finne støtende, uanstendig eller anstøtende, og at du i så måte bruker nettstedet og tjenestene på egen risiko.


VidPaw eller noen av dets tilknyttede selskaper skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte, indirekte, følgeskader, straffe, spesielle eller tilfeldige skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av virksomhet, kontrakt, inntekt, data, informasjon eller driftsavbrudd) under noen ansvarstegn som skyldes eller skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller tjenester, innhold, produkter, tjenester, uttalelser eller handlinger fra tredjeparter på eller via nettstedet, og tjenester, uautorisert tilgang til eller endring av overføring eller data, all informasjon som sendes eller mottas, eller ikke sendes eller mottas, manglende lagring av data, tap av data, tap eller skade på filer, tap eller skade på innholdet, eventuelle tjenester tilgjengelig via nettsiden som er forsinket eller avbrutt, selv om VidPaw har blitt informert om muligheten for slike skader. Eventuelle tiltak mot VidPaw knyttet til eller i forbindelse med nettsiden og tjenestene må påbegynnes og meddeles VidPaw skriftlig innen ett år etter at årsaken til handling oppstod.


Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensninger, slik at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.Dine garantier

Du garanterer herved det:

(i) all informasjon du har gitt til VidPaw i forbindelse med nettstedet, VidPaw og tjenestene er sanne, nøyaktige, korrekte og oppdaterte;
(ii) du har full makt og fullmakt til å inngå disse vilkårene for bruk;
(iii) du har lovlig alder til å danne en bindende kontrakt med VidPaw;
(iv) Du vil søke alle nødvendige statlige godkjenninger som kreves for å gjennomføre disse vilkårene for bruk;
(v) Du skal utføre alle dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter. og
(vi) din redaksjonelle, tekst-, grafiske, audiovisuelle og annet innhold som er tilgjengelig for brukere av dette nettstedet, og som ikke er levert av VidPaw, ikke (1) krenker enhver tredjeparts immaterielle rettigheter, (2) utgjøre ærekrenkelse, sårbarhet eller uanstendig, (3) resultere i forbrukssvindel, produktansvar, kontraktsbrudd som du er part i eller forårsake skade på noen tredjepart, (4) fremmer vold eller inneholder hatespråket, (5) bryter med gjeldende lov , ordinans eller forskrifter, eller (6) inneholder voksent innhold eller fremmer ulovlig aktivitet.


Alt og alle varer som sendes, mottas, lastes ned eller kjøpes fra nettstedet og tjenestene, kan være underlagt USAs eksportkontroller. Dermed kan ikke noe produkt eksporteres eller reeksporteres

(i) inn i (eller til en nasjonal eller bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller et hvilket som helst annet land som USA har embargoed varer til; eller
(ii) til alle på US Treasury Departments liste over spesielt betegnede statsborgere eller US Commerce Department's Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke nettstedet og tjenestene, representerer og garanterer du at du ikke er lokalisert i, er under kontroll av, eller en nasjonal eller bosatt i et slikt land eller på en slik liste.Personvernregler

Vi beholder en egen personvernpolicy, og samtykket til disse betingelsene betyr også samtykke til personvernreglene. Vi forbeholder oss retten til å endre personvernreglene når som helst ved å legge inn slike endringer på nettstedet. Ingen annen melding kan bli gitt til deg om eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter slike endringer vil utgjøre at du aksepterer slike endringer, uavhengig av om du faktisk har lest dem.Opphavsrettskrav

Vi beholder en separat opphavsrettserklæring og samtykket til disse vilkårene betyr også samtykke til opphavsrettsbeskyttelsen. Vi forbeholder oss retten til å endre opphavsretten til enhver tid ved å legge inn slike endringer på nettstedet. Ingen annen melding kan bli gitt til deg om eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter slike endringer vil utgjøre at du aksepterer slike endringer, uavhengig av om du faktisk har lest dem.avgifter

VidPaw er for tiden ledig og vil fortsatt være åpen og fri i lang tid. Men hvis ikke, bekrefter du at vi forbeholder oss retten til å ta betalt for noen eller alle våre tjenester og å endre våre avgifter fra tid til annen etter eget skjønn. Hvis vi når som helst avslutter dine rettigheter til å bruke nettstedet på grunn av brudd på disse vilkårene, har du ikke krav på tilbakebetaling av deler av gebyrene dine. I alle andre henseender skal slike avgifter reguleres av tilleggsregler, vilkår, betingelser eller avtaler som er lagt opp på Nettstedet og / eller pålagt av et salgsagent eller betalingsvirksomhetsselskap, som kan endres fra tid til annen.Indemnity

Du samtykker i å forsvare, skadesløse og holde Uheldig VidPaw, dets tilknyttede selskaper og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte og agenter, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatkostnader) som oppstår fra:
(i) din bruk av nettstedet;
(ii) ditt brudd på disse vilkårene for bruk;
(iii) ditt brudd på vilkårene som gjelder din brukerinnlevering;
(iv) Ditt brudd på tredjeparts rett, inkludert, uten begrensning, opphavsrett, eiendom, publisitet eller privatlivets rettighet; eller
(v) noen hevder at en av dine brukerinnskudd forårsaket skade på en tredjepart. Dette forsvars- og erstatningsforpliktelsen overlever disse vilkårene og bruken av nettstedet.Generelle vilkår

(1) Disse vilkårene, som endret fra tid til annen, utgjør hele avtalen mellom deg og oss og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss og kan ikke endres uten vårt skriftlige samtykke.
(2) Manglende håndheving av bestemmelsene i disse vilkårene vil ikke tolkes som et frafall av bestemmelse eller rett.
(3) Hvis noen deler av disse vilkårene er fastslått å være ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, anses den ugyldige og uhåndterlige bestemmelsen som erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest samsvarer med hensikten med den opprinnelige bestemmelsen og resten av avtalen skal fortsette i kraft.
(4) Ingenting her er ment eller vil bli ansett å gi rettigheter eller rettsmidler til noen tredjepart.
Disse vilkårene er ikke tildelbare, overførbare eller underlicensierbare av deg unntatt med vårt tidligere skriftlige samtykke, men kan tildeles eller overføres av oss uten begrensning.
(5) Du godtar at vi kan gi deg beskjeder via e-post, vanlig post eller innlegg til nettstedet.
(6) Seksjonstitlene i disse vilkårene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt.
(7) Som brukt i disse vilkårene, er begrepet "inkludert" illustrerende og ikke begrensende.
(8) Hvis denne avtalen er oversatt og utført på noe annet språk enn engelsk og det er noen konflikt mellom oversettelsen og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen kontrollere.

Plane Flight