Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

We werken er hard aan om de privacy van gebruikers te waarborgen. Het veilig en veilig houden van gebruikersinformatie behoort tot onze hoogste prioriteiten bij VidPaw. In de loop der jaren hebben we veel tijd besteed aan het nauw samenwerken met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we hebben al sterke privacybescherming geïmplementeerd die hun begeleiding weerspiegelt. We zijn toegewijd aan het naleven van de wetgeving en zullen gedurende dit proces samenwerken met partners.


Nu doen we de VidPaw GDPR-klacht en proberen we te voldoen aan de vereisten van de GDPR, de nieuwe wet inzake gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Het beïnvloedt Europese en niet-Europese bedrijven die eigenaar zijn van services en apps die toegankelijk zijn door gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER).1. Informatie die we automatisch verzamelen

Wij en onze externe serviceproviders (inclusief leveranciers van externe inhoud, advertenties en analyses) verzamelen automatisch bepaalde informatie van uw apparaat of webbrowser wanneer u met de Services communiceert, zodat wij begrijpen hoe onze gebruikers de Services gebruiken en doelgericht adverteren naar u (waarnaar we in dit Privacybeleid gezamenlijk verwijzen als "Gebruiksgegevens"). Telkens wanneer u de Services bezoekt, verzamelen wij en onze externe serviceproviders automatisch uw IP-adres, mobiele apparaat-ID of andere unieke ID, browser en computertype, toegangstijd, de webpagina waar u vandaan kwam, de URL die u gebruikt vervolgens de webpagina ('s) die u bezoekt tijdens uw bezoek en uw interactie met inhoud of advertenties op de Services.


Wij en onze externe serviceproviders gebruiken dergelijke gebruiksgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder om problemen met onze servers en software vast te stellen, om de Services te beheren, om demografische informatie te verzamelen en om u via de Services en elders online op advertenties te richten. Dienovereenkomstig zullen onze externe advertentienetwerken en advertentieservers ons ook informatie verstrekken, waaronder rapporten die ons zullen vertellen hoeveel advertenties werden gepresenteerd en op de Services werden geklikt op een manier die geen persoonlijk individu identificeert. De gebruiksgegevens die we verzamelen zijn over het algemeen niet-identificeerbaar, maar als we deze met u associëren als een specifieke en identificeerbare persoon, zullen we deze als persoonlijke gegevens behandelen.2. Cookies / tracking-technologieën

We gebruiken trackingtechnologieën. Cookies en lokale opslag kunnen op uw computer worden ingesteld en geopend. Bij uw eerste bezoek aan de Services wordt een cookie of lokale opslag naar uw computer gestuurd die uw browser op unieke wijze identificeert. 'Cookies' en lokale opslag zijn kleine bestanden met een reeks tekens die naar de browser van uw computer worden verzonden en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.


Veel belangrijke webservices gebruiken cookies om nuttige functies voor hun gebruikers te bieden. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. VidPaw geeft echter gebruikers de eerste keer dat u onze services bezoekt of gebruikt deze op de allereerste plaats. U moet VidPaw toestaan uw cookies-informatie te gebruiken, zodat wij u een vloeiendere en betere ervaring kunnen bieden.


U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden; Als u cookies echter weigert, kunt u zich niet aanmelden bij de Services of volledig profiteren van onze Services. Als u bovendien alle cookies in uw browser op enig moment na het instellen van uw browser wist om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden, moet u uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden .


Onze Services gebruiken de volgende soorten cookies voor de onderstaande doeleinden:
3. Applicatie van derden

VidPaw kan applicaties van derden beschikbaar stellen via de Website of Services. De informatie die door VidPaw wordt verzameld wanneer u een externe toepassing inschakelt, wordt verwerkt onder dit privacybeleid. Informatie die wordt verzameld door de externe applicatieprovider wordt beheerst door het privacybeleid van de provider.4. Informatie Gebruik

We gebruiken de informatie die we verzamelen, inclusief persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens:
5. Beveiliging van de overdracht en opslag van informatie

VidPaw werkt met veilige datanetwerken die worden beschermd door firewall- en wachtwoordbeveiligingssystemen volgens de industriestandaard. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt periodiek herzien en uitgebreid waar nodig en alleen bevoegde personen hebben toegang tot de informatie die door onze gebruikers wordt verstrekt. VidPaw neemt stappen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid wordt behandeld. Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet veilig worden gegarandeerd. Dientengevolge kunnen wij, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, de veiligheid van informatie die u naar ons of van de website of diensten verzendt, niet garanderen. Uw gebruik van de Website en Diensten is op eigen risico.

Wij behandelen de informatie die u ons verstrekt als vertrouwelijke informatie; het is bijgevolg onderworpen aan de beveiligingsprocedures en het bedrijfsbeleid van ons bedrijf met betrekking tot de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke informatie. Nadat persoonlijk identificeerbare informatie VidPaw bereikt, wordt deze opgeslagen op een server met fysieke en elektronische beveiligingsfuncties zoals gebruikelijk in de branche, waaronder het gebruik van inlog- / wachtwoordprocedures en elektronische firewalls die zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang van buiten VidPaw te blokkeren. Omdat de wetten die van toepassing zijn op persoonlijke informatie verschillen per land, kunnen onze kantoren of andere bedrijfsactiviteiten aanvullende maatregelen treffen die variëren afhankelijk van de toepasselijke wettelijke vereisten. Informatie die wordt verzameld op de sites die onder dit Privacybeleid vallen, wordt verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en mogelijk andere rechtsgebieden en ook in andere landen waar VidPaw en zijn serviceproviders zaken doen. Alle VidPaw-medewerkers zijn op de hoogte van ons privacy- en beveiligingsbeleid. Uw informatie is alleen toegankelijk voor werknemers die het nodig hebben om hun werk uit te voeren.

6. Privacy van kinderen


De Services zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar en we richten onze services niet op kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. 13. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verstrekt zonder hun toestemming, dan moet hij of zij contact met ons opnemen via de details in de sectie Contact hieronder. We zullen dergelijke informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit onze bestanden verwijderen.7. GDPR-toezegging


VidPaw streeft ernaar samen te werken met onze partners en leveranciers om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de meest uitgebreide EU-privacywetgeving voor gegevens in meer dan twee decennia, en zal van kracht worden op 25 mei 2018.


We zijn druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat we aan onze verplichtingen voldoen bij het verwerken van persoonsgegevens van EU-burgers.


Hier is een hoogtepunt van de maatregelen die we hebben uitgevoerd:Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u het recht om: (a) toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens; (b) verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens; (c) verzoeken om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens; (d) bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en / of (e) het recht op dataportabiliteit ("collectief", "Verzoeken"). We kunnen alleen Verzoeken verwerken van een gebruiker wiens identiteit is geverifieerd. Om uw identiteit te verifiëren, geeft u uw e-mailadres of [URL] op wanneer u een verzoek indienen U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.8. Bewaren, wijzigen en verwijderen van uw persoonlijke gegevens

U kunt toegang krijgen tot de informatie die wij over u hebben. Als u van dit recht gebruik wilt maken, neemt u contact met ons op via de details in het onderstaande gedeelte Contact met ons opnemen. Als u onze persoonlijke gegevens die u eerder aan ons heeft verstrekt wilt bijwerken, corrigeren, wijzigen of verwijderen uit onze database, kunt u ons dit laten weten door uw profiel te openen en bij te werken. Als u bepaalde informatie verwijdert, kunt u mogelijk in de toekomst geen services bestellen zonder deze informatie opnieuw in te dienen. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek voldoen. Houd er ook rekening mee dat we persoonlijke gegevens in onze database zullen bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is.


Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en / of om alle transacties te voltooien die u bent begonnen voordat u een dergelijke wijziging of verwijdering hebt aangevraagd (bijvoorbeeld wanneer u een promotie invoert, kunt u de Persoonlijke gegevens mogelijk niet wijzigen of verwijderen. Gegevens verstrekt tot na het voltooien van een dergelijke promotie). We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om aan de in dit beleid beschreven doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan.9. Contact

Als u problemen heeft met dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen via e-mail op [email protected].

Plane Flight