Close

VideoHunter

Easiest way to download and convert videos on Mac

Приемане на Общите условия

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване, преди да използвате услугите, предоставяни от VidPaw чрез този уебсайт или софтуер (общо, "Уебсайт", "Уебсайт и услуги"). Това споразумение урежда връзката ви с VidPaw и използването на услугите, предоставяни чрез уебсайта и софтуера. VidPaw настоява да приемете тези условия за услуги. Можете да използвате услугите, предоставяни от VidPaw само при условие, че приемате всички условия, съдържащи се тук. Използването на услугите, предоставяни от VidPaw, показва, че приемате тези условия за ползване. Ако не приемате тези условия за ползване, не използвайте уебсайта или услугите.


Трябва да сте навършили поне осемнадесет (18) години, за да използвате уебсайта, освен ако възрастта на пълнолетие във вашата юрисдикция не е по-голяма от осемнадесет (18) години, в който случай трябва да сте поне на пълнолетна възраст юрисдикция. Използването на уебсайта не е разрешено, когато това е забранено от закона.


Моля, проверявайте редовно тези Условия за ползване, за да сте сигурни, че сте запознати с всички условия, регулиращи използването на Уебсайта и Услугите. Конкретни условия и условия могат да се прилагат за съдържание, което не е генерирано от потребителя. Такива конкретни условия могат да бъдат в допълнение към тези Условия за ползване или, когато не са в съответствие с тези Условия за ползване, такива специфични условия ще заместят тези Общи условия само дотолкова, доколкото съдържанието или намерението на такива конкретни условия не съответстват на тези Общи условия.


VidPaw си запазва правото да прави промени или актуализации по отношение на съдържанието или неговия формат по всяко време без предизвестие. VidPaw също така си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа ви до Уебсайта и Услугите или част от тях по каквато и да е причина по свое усмотрение.звена

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които не са притежавани или контролирани от VidPaw. VidPaw не е свързан с тези уебсайтове, няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове на трети страни. В допълнение, VidPaw няма и не може да цензурира или редактира съдържанието на който и да е сайт на трета страна.


Като използвате уебсайта, изрично освобождавате VidPaw от всякаква отговорност, произтичаща от използването на уебсайт на трета страна. Съответно ви препоръчваме да сте наясно, когато сте напуснали уебсайта и да прочетете условията и правилата за поверителност на всеки друг уебсайт, който посещавате. VidPaw не хоства нито един от вградените тук видеоклипове.Услуги

Вие приемате, че Уебсайтът е търсачка с общо предназначение и инструмент. По-конкретно, но без ограничение, Уебсайтът позволява на потребителите да търсят музика и видео в множество уебсайтове, както и да изтеглят аудио файлове и видеоклипове. Независимо от това, VidPaw е доставчикът на услуги, но не носи отговорност за всяко изтегляне. Уебсайтът и услугите са предмет на закони. Ние не насърчаваме, допускаме, предизвикваме или разрешаваме използването на уебсайта, който може да е в нарушение на някой закон.Задължения на потребителите

Вие се съгласявате да използвате Уебсайта и Услугите само за цели, разрешени от тези Условия за ползване, както и всички приложими закони, разпоредби или общоприети практики или насоки в съответните юрисдикции. VidPaw не носи отговорност за нарушения на приложимите закони, правила или разпоредби, извършени от ваша или трета страна по ваше желание. Ваша отговорност е да гарантирате, че използването на приложението, уебсайта и услугите на VidPaw не противоречи на приложимите закони, правила или разпоредби. По-конкретно, Вие се съгласявате и гарантирате, че при използване на Уебсайта и Услугите, вашите действия не противоречат на законите, правилата или правилата на (1) държавата, държавата или местността, в която пребивавате, или (2) държавата, държавата, или място, където се намира или работи VidPaw. Това включва спазване на приложимите ограничения за износ и внос, както и други ограничения.Потребителско съдържание

Притежателите на потребителски акаунти могат да качват, съхраняват или прехвърлят файлове, видеоклипове, картини, данни, информация и други материали чрез уебсайта и услугите („Потребителско съдържание“). VidPaw не притежава Потребителско съдържание и не следи, редактира или разкрива каквато и да е информация относно вас или вашия потребителски акаунт без вашето предварително разрешение, освен в съответствие с тези Условия за ползване или Декларация за поверителност. VidPaw също така не практикува преглед, инспектиране, редактиране или наблюдение на потребителско съдържание, публикувано, съхранено или достъпно от вас или друг потребител на Уебсайта или Услугите. Въпреки това, VidPaw си запазва правото, единствено по своя преценка, да откаже, премахне или забрани достъпа до Потребителско съдържание, за което VidPaw научава, че може да е незаконно или може да наруши условията на тези Условия за ползване, въпреки че няма задължение да го прави. Действието или бездействието на VidPaw за регулиране на съдържанието или поведението или за налагане срещу всяко потенциално нарушение на тези Условия за ползване от който и да е потребител (или друга трета страна) не отменя правото на VidPaw да прилага или не прилага регулаторни или принудителни мерки по отношение на всяко последващо или подобно съдържание, поведение или потенциално нарушение на Общите условия.


VidPaw не контролира, не носи отговорност и не поема никакви гаранции по отношение на Потребителско съдържание. Вие носите цялата отговорност за достъпа до, използването и / или разчитането на някое потребителско съдържание. Трябва да проведете всяко необходимо, подходящо, разумно или разумно разследване, проучване, проучване и надлежна проверка по отношение на всяко потребителско съдържание. Ваша отговорност е да проучите лицензирането на всяко потребителско съдържание преди да използвате такова потребителско съдържание по никакъв начин и да гарантирате, че използването на такова потребителско съдържание съответства на всички приложими закони, изисквания за лицензиране и не нарушава правата на собственост на трети страни. Също така сте отговорни за всяко съдържание, което публикувате или предавате, както и за цялото съдържание, публикувано или предавано чрез или чрез използването на вашия Потребителски акаунт.


Съдържанието, забранено от Уебсайта и услугите, включва, но не се ограничава до: (1) незаконно съдържание; (2) съдържание, свързано със създаването, рекламирането, разпространението или получаването на незаконни стоки или услуги; (3) обидно съдържание (включително, без ограничение, клеветническо, заплашително или порнографско съдържание); (4) съдържание, което разкрива лична, поверителна или частна информация на друго лице; (5) измамно съдържание; (6) злонамерено съдържание, като зловреден софтуер или шпионски софтуер; и (7) съдържание, което предлага, насърчава, рекламира или предоставя връзки към нежелани продукти или услуги.Интелектуална собственост

Авторско право, търговска марка и всички други права на собственост върху Уебсайта, VidPaw, Услуги и Съдържание (включително, но не само софтуер, услуги, аудио, видео, текст и снимки, но с изключение на Потребителско съдържание) остават с VidPaw и / или неговите лицензодатели , Освен ако изрично не е предвидено изрично тук или упълномощено от VidPaw в писмена форма, всички права върху Уебсайта, Услугите и Съдържанието, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Вие се съгласявате да не копирате, преиздавате, създавате, предоставяте за изтегляне, предаване, модифициране, наемане, лизинг, заем, продажба, възлагане, разпространение, лицензиране, подлицензиране, обратен инженеринг или създаване на производни произведения, базирани на съдържанието, уебсайта или Услуги, различни от услугите, предлагани от VidPaw чрез Уебсайтовете.


По този начин VidPaw отхвърля всякакви права върху търговски марки, марки на услуги, търговски наименования, логотипи, авторски права, патенти, имена на домейни или други интереси на интелектуална собственост на трети страни, всички интелектуални интереси на трети страни, посочени тук, включително без ограничение по отношение на материали на трети лица или по друг начин на този уебсайт са собственост на съответните им собственици. VidPaw отхвърля всякакви собствени интереси в правата на интелектуална собственост, различни от техните собствени.Гаранции и откази от отговорност

Цялото съдържание и / или услуги се предоставят "както е" и "както са налични". VidPaw изрично отхвърля всякакви претенции или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително без ограничение на гаранциите за продаваемост, годност за всяка конкретна цел, ненарушение или за функционирането на този уебсайт, услуги или съдържание. VidPaw не гарантира или прави каквито и да било изявления относно сигурността на уебсайта, услугите или съдържанието. Вие приемате, че всяка изпратена информация може да бъде прихванат в предаването или по друг начин. VidPaw не гарантира, че уебсайтът, услугите, съдържанието или сървърите, които правят този уебсайт или електронните съобщения, изпратени от VidPaw, са свободни от вируси или други вредни елементи. освен ако не е договорено писмено от VidPaw, изпълнителите, агентите, дилърите или дистрибуторите на VidPaw или друга трета страна няма право да променят тази ограничена гаранция, нито да правят допълнителни гаранции.


Използването на уебсайта или услугите или изтеглянето или другото използване на продукти чрез уебсайта се извършва на ваша собствена преценка и риск и със съгласието ви, че ще бъдете единствено отговорни за всякакви щети на компютърната ви система, загуба на данни или други вреди, които са резултат от такива дейности. VidPaw не поема отговорност за какъвто и да е компютърен вирус или друг подобен софтуерен код, който се изтегля от вашия уебсайт или във връзка с услуги или продукти, предлагани чрез уебсайта. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от VidPaw или от уебсайта, не създават никаква гаранция, която не е изрично посочена в условията на услугата.


Уебсайтът и услугите могат да съдържат препратки към конкретни продукти и услуги на VidPaw, които може да не са налични в дадена страна. Всяко такова позоваване не означава или не гарантира, че такива продукти или услуги ще бъдат достъпни по всяко време във всяка отделна страна.


Вие разбирате и се съгласявате, че с използването на Уебсайта и Услугите, Вие може да бъдете изложени на съдържание, което може да ви се струва обидно, неприлично или неприемливо и че в това отношение Вие използвате Уебсайта и Услугите на свой собствен риск.


В никакъв случай VidPaw или някой от неговите филиали не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, последващи, наказателни, специални или случайни щети (включително, без ограничение, щети за загуба на бизнес, договор, приходи, данни, информация или прекъсване на бизнес), съгласно всяка теория на отговорност, произтичаща от, произтичаща от или във връзка с използването или невъзможността за използване на уебсайта или услуги или съдържанието, продуктите, услугите, изявленията или действията на трета страна на или чрез уебсайта, и услуги, всеки неоторизиран достъп или промяна на вашето предаване или данни, всяка информация, която е изпратена или получена, или не е изпратена или получена, всяка неспособност за съхраняване на данни, загуба на данни, загуба или повреда на файлове, загуба или повреда на съдържанието, всички услуги, достъпни чрез уебсайта, които са забавени или прекъснати, дори ако VidPaw е бил уведомен за възможността за такива щети. Всяко действие, заведено срещу VidPaw, свързано с или във връзка с уебсайта и услугите, трябва да бъде започнато и съобщено на VidPaw в писмена форма в рамките на една година след датата, на която е възникнала причината за действие..


Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничения, така че горните ограничения може да не се отнасят за вас.Вашите гаранции

С настоящото гарантирате, че:

(i) цялата информация, предоставена ви от VidPaw във връзка с уебсайта, VidPaw и услугите, е вярна, точна, точна и актуална;
(ii) имате пълна власт и пълномощия да влизате в тези условия за ползване;
(iii) сте на пълнолетие, за да сключите обвързващ договор с VidPaw;
(iv) Вие ще търсите всички необходими правителствени одобрения, необходими за изпълнението на тези условия за ползване;
(v) ще изпълнявате всичките си задължения съгласно тези условия на услугата в съответствие с приложимите закони, правила и разпоредби; и
(vi) Вашето редакционно, текстово, графично, аудиовизуално и друго съдържание, което е достъпно за потребителите на този уебсайт и не е предоставено от VidPaw, не (1) нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна, (2) представлява клевета, клевета или (3) да доведе до измама на потребителите, отговорност за продукт, нарушение на договор, по който сте страна или да причини вреда на трета страна, (4) да насърчава насилие или да съдържа реч на омразата, (5) нарушава приложимото право, закон , наредба или наредби, или (6) съдържат съдържание за възрастни или насърчават незаконни дейности.


Всички елементи, изпратени, получени, изтеглени или закупени от Уебсайта и Услугите, могат да бъдат предмет на контрол на износа на САЩ. По този начин нито един продукт не може да бъде изнасян или реекспортиран

(i) в (или за гражданин или пребиваващ в) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или всяка друга страна, в която САЩ имат ембарго; или
(ii) на всеки, който е в списъка на Министерството на финансите на Съединените щати на Специално определени граждани или в таблицата за отказване на поръчки на Министерството на търговията на САЩ. Чрез изтегляне или използване на Уебсайта и Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в, под контрола на, или гражданин, или жител на такава страна или в такъв списък.Декларация за поверителност

Ние запазваме отделна Декларация за поверителност и съгласието ви с тези Условия също означава съгласието ви с Политиката за поверителност. Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност по всяко време, като публикуваме такива изменения на Уебсайта. Никакви други уведомления не могат да ви бъдат изпратени за изменения. Продължаващото Ви използване на Уебсайта след такива изменения ще представлява приемане на тези изменения, независимо дали сте ги прочели.Искания за авторски права

Ние запазваме отделно известие за авторско право и съгласието ви с настоящите Условия също означава съгласието ви с известието за авторски права. Запазваме си правото да променяме известието за авторски права по всяко време, като публикуваме такива изменения на уебсайта. Никакви други уведомления не могат да ви бъдат изпратени за изменения. Продължаващото Ви използване на Уебсайта след такива изменения ще представлява приемане на тези изменения, независимо дали сте ги прочели.Такси

Понастоящем VidPaw е свободен да се използва и ще продължи да бъде отворен и свободен за дълго време. Въпреки това, ако не сте, вие потвърждавате, че ние си запазваме правото да таксуваме за някои или всички наши услуги и да променяме нашите такси от време на време по свое усмотрение. Ако по всяко време прекратим вашите права за използване на уебсайта поради нарушаване на тези Условия, няма да имате право на възстановяване на част от хонорарите Ви. Във всички други аспекти, тези такси се регулират от допълнителни правила, условия, условия или споразумения, публикувани на уебсайта и / или наложени от някой търговски агент или компания за обработка на плащания, които могат да бъдат изменяни от време на време.обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и да притежавате безвреден VidPaw, неговите филиали и техните съответни служители, директори, служители и агенти от и срещу всички искове, вреди, задължения, загуби, задължения, разходи и разходи (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от:
(i) използването на уебсайта;
(ii) нарушение на тези Общи условия;
(iii) нарушение на условията, които се отнасят за Вашето Потребителско Подаване;
(iv) нарушение на правото на трета страна, включително, без ограничение, правото на авторско право, собственост, публичност или поверителност; или
(v) всяка претенция, че една от вашите Потребителски заявки е нанесла щета на трета страна. Това задължение за защита и обезщетение ще оцелее в тези Общи условия и при използването на Уебсайта.Общи условия

(1) Настоящите Условия, изменени от време на време, съставляват цялото споразумение между вас и нас и отменят всички предишни споразумения между вас и нас и не могат да бъдат променяни без нашето писмено съгласие..
(2) Неуспехът ни да приложим някоя разпоредба от настоящите Условия няма да се тълкува като отказ от каквато и да е разпоредба или право.
(3) Ако някоя част от тези Условия се счита за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, тогава невалидната и неприложима разпоредба ще се счита за заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на целта на първоначалната разпоредба и останалата част от споразумението продължава да действа.
(4) Нищо от настоящото не е предназначено, нито ще се счита за предоставяне на права или средства за защита на трета страна.
Тези Условия не могат да бъдат прехвърляни, прехвърляни или подлицензирани от Вас, освен с нашето предварително писмено съгласие, но могат да бъдат възложени или прехвърлени от нас без ограничения.
(5) Вие се съгласявате, че можем да Ви предоставим известия по електронна поща, обикновена поща или публикации на Уебсайта.
(6) Заглавията на раздели в тези Условия са само за удобство и нямат правен или договорен ефект.
(7) Както се използва в настоящите Условия, терминът „включително“ е илюстративен и не ограничаващ.
(8) Ако това споразумение е преведено и изпълнено на друг език, различен от английски и има някакъв конфликт между превода и английската версия, английската версия контролира.

Plane Flight